Pradžia

Peržiūros: 2190

„Slėnio“ kultūros centro tikslas – per kultūrinius ir švietimo renginius teikti žmogišką ir krikščionišką ugdymą, padėti moterims bei merginoms vystyti savo asmenybę ir skatinti savo veikla prisidėti prie Lietuvos visuomenės gerovės kūrimo.

„Slenio“ kultūros centre rasite visapusiškai asmenybę ugdančią aplinką ir aktyvią socialinę, kultūrinę, meninę bei sportinę veiklą.

 Įvairaus amžiaus mergaitės ir merginos kviečiamos į rankdarbių, užsienio kalbų, virtuvės ir teatro pamokas, mokymosi metodų kursus, paskaitas aktualiomis temomis, stovyklas.

 Moterims skirtos paskaitos apie vaikų auklėjimą, bendravimą šeimoje, šeimininkavimo meną.